Θεατρικο Παιχνιδι

Τι είναι το Θεατρικό Παιχνίδι;

Το θεατρικό παιχνίδι είναι μια βιωματική δραστηριότητα, όπουτα παιδιά μέσα απότην φαντασία, την μίμηση, την κίνηση, τη μουσική εκφράζονται και επικοινωνούν με ένα διαφορετικό τρόπο.

 Ποια τα οφέλη του Θεατρικού Παιχνιδιού:

 • Χαλάρωση
 • Εκτόνωση
 • Γαλήνη
 • Βελτίωση της ψυχολογίας
 • Αποφυγή κατάθλιψης
 • Διέγερση και ανάπτυξη των αισθήσεων
 • Γνωριμία με το σώμα, τα όρια και τις δυνατότητες του
 • Αντίληψη των συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων
 • Ανάπτυξη και ενίσχυση της προσοχής και της μνήμης
 • Ανάπτυξη του εαυτού του σε σχέση με το γύρω κόσμο
 • Ενεργοποίηση φυσικής περιέργειας και διάθεσης συμμετοχής

Τι στόχο έχει το Θεατρικό παιχνίδι;

 • Γλωσσική ανάπτυξη
 • Ανάπτυξη της φαντασίας
 • Κατανόηση κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος
 • Αποδοχή και σεβασμός στη διαφορετικότητα
 • Γνώση μεγάλων ιστορικών, πολιτισμικών και παραδοσιακών γεγονότων
 • Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας
 • Ανάπτυξη κοινωνικής ευαισθησίας

Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται;

 1. 2-3 ετών (απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή συνοδού)
 2. 3-4 ετών (απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή συνοδού)
 3. 4-6 ετών
 4. 6-8 ετών
 5. 8-12 ετών
 6. Εφηβικό
 7. Ενηλίκων