Play Therapy

Τι είναι το play therapy (παιγνιοθεραπεία- θεραπευτικό παιχνίδι);

 • Είναι πολύ αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση για παιδιά που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές, κοινωνικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς.
 • Σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές εκφράζονται μέσα από το παιχνίδι με ασφαλή και φυσικό τρόπο
 • Το play therapy έχει ξεκάθαρο θεραπευτικό στόχο. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αποτελεί απλή διασκέδαση για το παιδί
 • Μέσω του play therapy δίνεται η δυνατότητα να εκφράσει και να εκτονώσει τα συναισθήματα του να επεξεργαστεί εμπειρίες του παρελθόντος και του παρόντος, να ανακαλύψει την δημιουργική του πλευρά και τις ικανότητες του, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση του και να επαναπροσδιορίσει την πραγματικότητα δίνοντας λύσεις στις δυσκολίες του.
 • Το play therapy βοηθά τα παιδιά σταδιακά να ενεργοποιήσουν περισσότερο αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των δυσκολιών που βιώνουν και να υιοθετήσουν μια πιο υπεύθυνη και αισιόδοξη στάση απέναντι στη ζωή .

Πως δουλεύει;

Κατά την διάρκεια των συνεδριών το παιδί έχει την ευκαιρία να δουλέψει με όποιες μεθόδους ή υλικά επιθυμεί, για παράδειγμα :

 • Sandtray (Δίσκος με άμμο) και σύμβολα
 • Τον πηλό
 • Τα μουσικά όργανα
 • Την κίνηση
 • Therastory (θεραπευτική ιστορία)
 • Roleplay (παιχνίδια ρόλων)
 • Puppets (δακτυλόκουκλες, γαντόκουκλες )
 • Ζωγραφική
 • Δημιουργικός οραματισμός

Αυτή η ευκαιρία για παιχνίδι και δημιουργικότητα επιτρέπει στο παιδί να διερευνήσει τον εαυτό του σε συνειδητό και ασυνείδητο επίπεδο

Πως λειτουργεί ο θεραπευτής στο play therapy

Το play therapy  εφαρμόζεται από επαγγελματίες που έχουν ειδικευτεί σε αυτή τη μέθοδο. Οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο πιστοποιούνται από έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς που ειδικεύονται στην ψυχική υγεία των παιδιών τον play therapy international(PTI). Μόνο όταν ακολουθούν έναν πολύ συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας και πρακτικής. Ειδικότερα οι παιγνιοθεραπευτές που είναι πιστοποιημένοι από το PTI, υποχρεούνται να πραγματοποιούν σε συστηματική βάση κλινικές εποπτείες, να τηρούν κλινικά αρχεία με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, να κρατούν τακτικές αναφορές και να αξιολογούν με μετρήσιμο τρόπο την αποτελεσματικότητα του έργου τους.

Το θεραπευτικό μοντέλο που ακολουθούν, όσοι υπάγονται στον παραπάνω φορέα ονομάζεται INTERAGRATIVEHOLISTICMODELOFPLAYTHERAPY και στηρίζεται στις εξής  θεραπευτικές αρχές :

 • Τη δημιουργία ζεστής και φιλικής σχέσης με το παιδί
 • Αποδοχή του παιδιού όπως είναι
 • Την εδραίωση ενός κλίματος επιτρεπτικότητας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας
 • Την αναγνώριση και το καθρέφτισμα των συναισθημάτων του παιδιού με στόχο το παιδί να βοηθηθεί να κατανοήσει τον εαυτό του
 • Την ανάληψη της ευθύνης επιλογών στο παιδί. Την εμπιστοσύνη στην ικανότητα του παιδιού να διαχειριστεί τις δυσκολίες του
 • Την μη κατευθυνότητα του θεραπευτή και την τάση του να ακολουθεί το παιδί κατά την διάρκεια της συνεδρίας
 • Τον απόλυτο σεβασμό στο ρυθμό του παιδιού την αποφυγή επίσπευσης της διαδικασίας
 • Την διαμόρφωση των ορίων που κρίνονται απαραίτητα προκειμένου το παιδί να είναι απολύτως ασφαλές να βρίσκεται σε επαφή με την πραγματικότητα και να μπορέσει να κατανοήσει τις ευθύνες του.

Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζονται με το playtherapy:

 • Κακοποίηση
 • ΔΕΠΥ
 • Θυμός
 • Θέματα συναισθηματικού δεσμού
 • Αυτισμός
 • Προβλήματα συμπεριφοράς
 • Πένθος / απώλεια
 • Σχολικός εκφοβισμός
 • Προβλήματα επικοινωνίας
 • Αναπτυξιακή καθυστέρηση
 • Εφιάλτες
 • Σωματική ανικανότητα
 • Φτωχές σχολικές επιδόσεις
 • Διαζύγιο χωρισμός
 • Κοινωνική περιθωριοποίηση
 • Τραύμα
 • Αδικαιολόγητες σχολικές απουσίες
 • Χαμηλή απόδοση (ακαδημαϊκή κοινωνική πολιτισμική )
 • Αποσυρμένη προσωπικότητα

Γνωρίζεται ένα παιδί που :

 • Δεν εκφράζει την πλήρη δυνατότητα του ακαδημαϊκή ή κοινωνική ;
 • Έχει δυσκολίες στην εκμάθηση ή τις ακαδημαϊκές επιδόσεις ;
 • Έχει εφιάλτες ή κακό ύπνο ;
 • Διατρέχει κίνδυνο ύπαρξης /αποκλείεται από το σχολείο
 • Έχει υποστεί τραύμα
 • Έχει υποστεί συναισθηματική σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση ;
 • Υποφέρει λόγω διαζυγίου των γονέων του ;
 • Πάσχει από ανησυχία , πίεση ή φοβίες
 • Έχει υποστεί απώλεια ή περνά οποιαδήποτε είδους πένθος
 • Το βρίσκει δύσκολο να συγκεντρωθεί για περισσότερο από μικρές χρονικές περιόδους ;
 • Είναι απομονωμένο η συνεχώς δυστυχισμένο ;
 • Είναι άρρωστο έχει μια ιδιαιτερότητα ή παρουσιάζει σημάδια (συμπεριφορές) που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού ;
 • Το βρίσκει δύσκολο να κάνει φίλους
 • Έχει θυμό
 • Έχει συχνά φιλονικίες με συνομήλικους ή τα αδέρφια του
 • Ασκεί ή δέχεται Bulling
 • Έχει ακατάλληλη συμπεριφορά
 • Δεν παίζει
 • Υποφέρει από ενούρηση ή ενκόπριση κ.α.

Τότε η παρέμβαση μέσω του play therapy είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα για ηλικίες μεταξύ  4-12 ετών για κάθε ένα από τα παραπάνω προβλήματα.